Αερόθερμοι

Αερόθερμοι

Αερόθερμοι φούρνοι για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική. Περιστροφικοί ή στατικοί