Καταψύξεις

Καταψύξεις
Εμφάνιση:
Θάλαμος κατάψυξη Γενικής Χρήσης για την Κατάψυξη Τροφίμων, με κύρια χαρακτηριστικά τη μακροβιότητ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€